Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Studentintervju og studentrapportar

Her finn du intervju og rapportar frå UiB-studentar som har studert i utlandet. Å høyre kva andre har opplevd og erfart på utveksling kan hjelpe deg til å velje utvekslingsstad, og vil vere nyttige når du skal førebu deg på å reise ut.

Innhold