Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Organisasjon

Studiestyret

Studiestyret er fakultetets øverste utvalg for alle saker som angår studier og utdanning.

Hovedinnhold

Studiestyret vil fra 1.1.21 bli Studieutvalget, i henhold til ny styingsstruktur for utdanningsfeltet.

Leder
Harald Walderhaug (Prodekan)

Sekretær
Ingrid Christensen (studiesjef)

Representanter
Hvert institutt stiller med én representant fra den vitenskapelige staben, i tillegg er 2 studentrepresentanter med i studiestyret:

  • Harald Sodemann, Geofysisk institutt
  • Ørjan Totland, Institutt for biovitenskap
  • Berit Hjelstuen, Institutt for geovitenskap
  • Kjartan Olafsson, Institutt for fysikk og teknologi
  • Fredrik Manne, Institutt for informatikk
  • Svein Are Mjøs, Kjemisk institutt
  • Bjørn Ian Dundas, Matematisk institutt
  • Kristoffer Eik, studentrepresentant
  • Matias Helleve, studentrepresentant