Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Utvalg

Informasjons- og drøftingsutvalget

Informasjons- og drøftingsutvalget (IDU) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er et partssammensatt utvalg.

Hovedinnhold

Utvalget holder møtet i forkant av fakultetsstyremøtene og kan gi innspill til disse.

Utvalget går gjennom saker av generell og prinsipiell art (ikke personalsaker). Arbeidsgiver informerer om pågående saker samt fakultetsstyresakene. Utvalget kan og initiere egne saker.

Ledelsesfunksjonen veksler mellom arbeidsgiverside og arbeidstakerside.

Møter 2020

Møtene holdes normalt i møterom 1C6a (1005) i Realfagbygget, 1. etasje, og starter vanligvis kl. 12.30.

MøtedatoSakslisteReferat
04.02.20201-7Referat
16.03.20208-17Referat
16.06.202018-34Referat
08.09.202035-41Referat
05.11.202042 - 48 
08.12.202049 - 56 

Møter 2019

MøtedatoSakslisteReferat
05.02.20181 - 10Referat
09.04.201911 - 21Referat
12.06.201922 - 33Referat
04.09.201934 - 43Referat
13.11.201944 - 58Referat
09.12.201959 - 64Referat

Møter 2018

* Møtet kan erstattes av ansettelsesutvalg
** Ekstraordinært møte - Untatt offentligheten

IDUs sammensetning 2019 - 2020

I 2019 - 2020 sitter følgende representanter i IDU:

For arbeidstakerne:
Forskerforbundet
Guttorm Alendal, Matematisk institutt
vara: Erik Hanson, Matematisk institutt

Parat
Linda Emdal, sekreteriatet ved MN
vara: Heidi Lappegård, sekreteriatet ved MN
vara: Frank Midtøy, Institutt for biovitenskap

NTL
Ole Tumyr, Institutt for geovitenskap
vara: Unni Lange Buanes, Kjemisk institutt

Akademikerne
Kjetil V. Heitmann, Institutt for fysikk og teknologi
vara: Solveig Thorkildsen, Institutt for biologi

Fra arbeidsgiver møter:
fakultetsdirektør Elisabeth Müller Lysebo og aktuelle saksbehandlere

I tillegg møter som observatør fakultetets hovedverneombud:
Ann-Elise O. Jordal, Institutt for Biologi
vara: Reidun Alice Myklebust, Kjemisk institutt

Sekretær: Gry E. Parker