Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Arbeidsliv

Derfor får du jobb etter studiene

Sjølv med bachelorgrad i realfag har du mange jobbmoglegheiter. Nokre av våre tidligare studentar fortel:

STUDENTINTERVJU PETROLEUM- OG PROSESSTEKNOLOGI

Morten N. Holme, Bachelorgrad i petroleum- og prosessteknologi (2012), Mastergrad i prosessteknologi, retning sikkerhetsteknologi (2014), jobbar i dag som prosjektleiar i Gexcon.
Produsent:
MatNat

Hovedinnhold

Mange av dei utfordringane samfunnet står overfor i dag krev matematisk, naturvitskapleg og teknologisk kompetanse.

Dersom du har interesse for desse felta er det mange oppgåver og utfordringar som ventar på deg. Industrien vil ha stort behov for din kunnskap, og særleg olje- og gassindustrien rekrutterer mange kandidatar frå UiB.

Du som er ny student har ein moglegheit til å arbeide aktivt med din eigen studie- og karriereplan. Det er viktig at du er bevisst på dine mål med studiet. Det vil hjelpa deg til å halde motivasjonen oppe.

Ein studie- og karriereplan inneheld både ein studieplan med valemne, eit aktivt studentliv, ferdigheiter og fagkunnskap, eit langsiktig mål og tankar om kva du skal gjere i vårsemesteret og når du er ferdig med grada di.

Bruk anledning til å diskutere med andre studentar – det kan gje både nye idear, svar på ting du lurte på og ikkje minst nye spørsmål du ikkje visste at du hadde.

Nygjerrig på forskning?

 

 

Flere muligheter