Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Lyst til å bli realfagslektor?

Informasjon for deg som ennå ikke er lektorstudent, men har lyst til å bli det.

Hovedinnhold

Ved UiB kan du bli lektor i realfag på to ulike måter:

Forskjellen på de to alternativene er at man i i det første alternativet tar fag, fagdidaktikk, pedagogikk og praksis parallelt gjennom hele studiet. I det andre alternativet tar man først en ren fagutdanning. Deretter tar man fagdidaktikk, pedagogikk og praksis konsentrert på et år.

Hvilket alternativ bør jeg velge?

Gode grunner til å velge lektorprogrammet:

  • Du er allerede fra studiestart nokså sikker på at du vil bli lærer.
  • Du følger et fast femårig program som sørger for at du får dekket det som trengs for å bli lektor. Du får en ferdig "pakke".
  • Du skaffer deg en utdannelse med bredde som gjør deg attraktiv for skolen, samtidig som du skaffer deg solid faglig dybde i et av fagene.
  • Fag, pedagogikk, fagdidaktikk og praksis tas parallelt. Dermed holdes fokus på læreryrket og undervisning gjennom hele studiet.
  • Du følger et kull gjennom hele studiet.

Gode grunner til å velge praktisk-pedagogisk utdanning (PPU):

  • Du har allerede studert en stund og har tatt fag som er aktuelle med tanke på læreryrket.
  • Du ønsker andre fagkombinasjoner enn det som er mulig innen våre lektorprogram, f.eks. master i matematikk med samfunnskunnskap ved siden av.
  • Du ønsker mer faglig spesialisering enn det som er mulig innen lektorprogrammene.


Mastergrad + ettårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Her finner du oersikt over hvilke bachelor- og masterprogram UiB tilbyr innenfor realfagene, med bl.a. informasjon om søknadsfrist, søknadsprosess og intervjuer med studenter som allerede går på programmene.

Dersom du planlegger å ta PPU etterpå for å kvalifisere deg som lektor, må du sørge for å få dekket opptakskravene i løpet av bachelor- og masterstudiet ditt (eller ved å supplere), både de generelle kravene og kravene for det enkelte realfag

MN-fakultetet har utarbeidet en oversikt over anbefalte emner med tanke på undervisning. Dersom du planlegger å ta PPU bør du følge anbefalingene for videregående skole. Da vil du være sikker på å være kvalifisert for opptak. Men det kan også være andre emnekombinasjoner som er relevante som opptaksgrunnlag. Det er de enkelte fagmiljøene som vurderer dette. Ta ev. kontakt med studieveileder på ditt fag i forkant av at du søker opptak til PPU.