Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 2017-2019 inklusiv Miljøfyrtårnhandlingsplan

Fakultetets HMS-plan bygger på målsetningene i UiBs HMS-plan. I tillegg har fakultetet inkludert fakultets Miljøfyrtårnhandlingsplan som en naturlig del av vår HMS-plan.


Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet ble vedtatt i fakultetsstyret 4. mai 2017.