Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Praksis i Sør-Afrika?

Som student på lektorprogrammet har du mulighet til å gjennomføre en av praksisperiodene i Sør-Afrika.

Foto/ill.:
Stein Dankert Kolstø

Hovedinnhold

MN-fakultetet har et samarbeid med en skole i Cape Town om praksis. Det innebærer at lektorstudenter kan gjennomføre en av sine lange praksisperioder ved denne skolen.

Et hovedformål med avtalen er at studenter skal kunne få erfaringer med elever, faglærere og skolesystem i land med andre skoletradisjoner og samfunnsforhold enn de norske. Slike erfaringer kan bidra til nye perspektiver på norsk skole generelt og på elevers læring spesielt.

Ved dagens ordning er det praksis i 7. semester det gjelder og 2-4 studenter fra hvert kull kan delta.

Praksisoppholdet i Cape Town går over 11 uker (10 uke+høstferie), og innebærer at studenten følger et tilrettelagt praksisopplegg i dette tidsrommet. Studentene skal avlegge eksamener i fagemnene 7. semester ved Universitet i Bergen. Det forutsettes derfor at studentene arbeider med fagemner blant annet gjennom IKT-basert kommunikasjon med forelesere ved Universitetet i Bergen.

Søknadsfrist

Ta kontakt med studieveileder i god tid på forhånd dersom du er interessert i å være med på dette. Søknadsfrist er 15. februar for utreise påfølgende høst.

Praksisskolen
Praksis ved en skole kalt "The Cape Academy of Mathematics, Science and Technology Education". Skolen er en internatskole for utvalgte elever fra skoler i underprivilegert områder rundt Cape Town.

Formålet med denne skolen er å bevirke at flere evnerike elever fra ressurssvake familier kommer seg videre i utdanningssystemet. Det er en skole elever som har vist evner i realfagene. Skolen er velutstyrt og har dyktige og idealistiske lærere.

Området
Cape Academy of Mathematics, Science and Technology Education ligger 35 minutters kjøring fra sentrum i Cape Town, i et område med lite kriminalitet. Studentene som deltar i dette praksisopplegget vil bo på skolens område. Dette gir gode muligheter for kontakt med elever og faglærere. 

Cape Town en vidstrakt og vakker by med 2 millioner innbyggere. Området rundt er naturskjønt med store vinmarker og fjell med gode turmuligheter. Sør-Afrika har også en unik flora med mange vekster som bare finnes i det sørlige Afrika.