Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Studiestyrets mandat

Mandat for fakultetets studiestyre, bachelor- og masterprogramstyrer og instituttenes hovedprogramstyrer.

Hovedinnhold

Vedtatt i styret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 14. mai 2003. Ikrafttredelse 1. juli 2003. Oppdatert oktober 2017.

Studiestyret er gitt myndighet fra fakultetsstyret til å fatte vedtak på vegne av fakultetet i saker som angår studier og utdanning.