Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
PÅ VEI 2019

PÅ VEI: Hva er målet med studiet ditt?

Nyttig informasjon om karrieremuligheter, utveksling og masterprogram.

På veg promo 2019

Torsdag 10. oktober - KICK OFF for PÅ VEI

Her vil man få viktig informasjon om eksamen og PÅ VEI-uken, i tillegg til et foredrag om studie- og karriereplanlegging.

TIDHVAHVOR
Kl. 12.15-13.00Alternativ 1Auditorium 1, Realfagbygget
Kl. 13.15-14.00Alternativ 2Auditorium 1, Realfagbygget

Tirsdag 15. oktober - Tenk karriere!

 • Kl. 11.00–12.00 Samling i klassene (gjelder bare førsteårsstudenter)
  Du som er ny student skal sammen med resten av klassen din jobbe aktivt med din egen studie- og karriereplan. Det er viktig at du er bevisst på dine egne mål med studiet – det vil hjelpe deg til å holde motivasjonen opp gjennom hele studiet. Se kalender i Mitt UiB og skilting i Realfagbygget for hvilket rom du skal møte i.
   
 • Kl. 11.45-14.00 Infotorg - finn ditt verv! 
  Infotorg i U. etg. i Realfagbygget. Her vil du blant annet møte studentorganisasjoner, bransje- og interesseforeninger, og fagutvalg. Bruk anledningen til å stille spørsmål og få vite mer om dine muligheter til å engasjere deg under studiet eller få deg relevant deltidsjobb!
   
 • Kl. 12.00 Utdeling av Undervisningsprisen
  I vrimelearealet i 1. etg. Her blir det også servering av boller og jus.
   
 • Kl. 12.30–14.30  ”Min vei”-foredrag i Realfagbygget
  I dette tidsrommet blir det 5 parallelle sesjoner med ulike foredrag, i Aud. 1-5 i Realfagbygget. ”Min vei”-foredragene er tidligere studenter som forteller om sin studietid og nåværende jobb. Det vil være et foredrag for nesten hvert bachelorprogram/integrert masterprogram - bruk sjansen til å høre om andre sine erfaringer og tips for et godt studieliv. 

Se her for ein oversikt over alle "Min Vei"- foredrag

 

 

Onsdag 16. oktober - Utveksling og UNIS!

Du trenger ikke å ta hele utdanningen din på UiB! Vi har tilrettelagt for delstudier på samarbeidsuniversitet rundt om i verden. Studenter som har tatt disse valgene kommer for å dele sine opplevelser.

 • Kl. 12.15 - 13.00, Auditorium 1: Delstudier i utlandet
  • Du får:
   • Erfaringer fra studenter som har vært på utveksling.
   • Faglige argumenter for å reise på utveksling fra Katja Enberg, førsteamanuensis ved Institutt for Biovitenskap.
   • Praktisk informasjon om hvordan du planlegger og forbereder deg på å reise ut.
 • Kl. 13:15 - 14:00, Auditorium 1: Studieopphold på Svalbard
  • Å ta et semester eller to på Universitetssenteret på Svalbard kan være et alternativ til utveksling for noen studieprogram. Kom og hør hvilke muligheter som finnes! Studenter deler sine erfaringer fra Svalbard.

Denne dagen blir det óg sosial sammenkomst på kvelden:

 • Kl. 18:00 - 21:00, Auditorium 1: Filmfremvisning med Realistutvalget (RU)

Torsdag 17. oktober - Studieteknikk

 • Kl. 12.15-14.00, Auditorium 1: Studieteknikk med SAMMEN
  • Ved å bli bevisst på ulike studieteknikker, kan du velge de verktøyene som passer best for deg. Dette kurset gir deg det du trenger for å mestre jobben som student, og redskapene du trenger til å forberede deg på eksamen. På kurset går vi gjennom:
   • Arbeidssituasjonen
   • Konsentrasjon
   • Motivasjon
   • Vanlige tidstyver
   • Notat- og leseteknikk
 • Kl. 14.15- 15.00, Biblioteket, RFB: Fake News og Bad Hombres

Masterinfomøte - Få mer informasjon om hvert enkelt masterprogram!

Posterutstilling - Få oversikt over alle masterprogrammene ved MN-fakultetet!

I perioden 14. til 25. oktober vil det stå en posterutstilling med en oversikt over alle masterprogrammene ved fakultetet i U. etg. på Realfagbygget.

Masterinfomøter

Alle studenter er velkomne på informasjonsmøtet til de ulike instituttene - uavhengig av hvilket studieprogram du går på og hvilket semester du er på! Studenter fra andre fakultet og utdanningsinstitusjoner som er interesserte i å ta en mastergrad ved MN-fakultetet er også velkommne!

STUDIEPROGRAMDATOTIDSTED
Felles masterprogram i programutvikling15.1014:15Stort Auditorium, datablokken, Høyteknologisenteret
Master i anvendt og utrekningsorientert matematikk18.1010:15Lunsjrommet, rom 4A10b, Matematisk institutt, Realfagsbygget
Masterprogram i biologi15.1012:15Lille Auditorium, Høyteknologisenteret
Masterprogram i fysikk24.1009:00Bachelorrommet på IFT, rom 359, Fysikkbygget
Masterprogram i geovitenskap16.1012.15Auditoruim 5, Realfagsbygget
Masterprogram i informatikk15.1014:15Stort auditorium, datablokken, Høyteknologisenteret
Masterprogram i kjemi22.1016:00Integrerbar, 1. etg, Realfagbygget
Masterprogram i matematikk18.1010:15Lunsjrommet, rom 4A10b, Matematisk institutt, Realfagsbygget
Masterprogram i molekylærbiologi24.1010:15Kursrom 439C1, Høyteknologisenteret
Masterprogram i nanovitenskap07.1116.15Tripletten, Kjemisk Institutt, Realfagsbygget
Masterprogram i petroleumsteknologi29.1013:30Rom 456, Fysikkbygget
Masterprogram i prosessteknologi29.1013:30Rom 456, Fysikkbygget
Masterprogram i statistikk18.1010:15Lunsjrommet, rom 4A10b, Matematisk institutt, Realfagsbygget

Torsdag 24. oktober – Informasjonsmøte om PPU

Ettårig PPU (praktisk-pedagogisk utdanning) kan tas som påbygging til master og gir den kompetansen som trengs for å kunne undervise i skolen. PPU kan også være nyttig grunnlag for andre jobber.

 • Kl. 14.15-15.00, Auditorium 4: Informasjonsmøte om PPU

Programmøte 2 - For studenter som begynte høsten 2019!

Her vil du få mye nyttig informasjon om hvordan veien går videre etter første semester ved UiB, hvordan skal du semesterregistrere deg, melde deg til undervisning, vurdering og eksamen. Hvilke valgemner bør du ta i løpet av graden, hvor du kan dra på utveksling og hvilke muligheter du har frem mot en mastergrad. 

BachelorprogramDATOTIDSTED
Bioinformatikk18.1014.15-16.00Stort auditorium, Høyteknologisenteret
Biologi28.1010.15-12.00Konferanserom A, Høyteknologibygget
Datasikkerhet18.1014.15-16.00Stort auditorium, Høyteknologisenteret
Datateknologi18.1014.15-16.00Stort auditorium, Høyteknologisenteret
Datavitenskap18.1014.15-16.00Stort auditorium, Høyteknologisenteret
Fysikk28.1012.30-13.30Bachelorrommet, 3 etg. Fysikkbygget
Geovitenskap (geologi og geofysikk)06.1115.30-16.30Kvart-sitten (bachelorrommet, 3. etg, Realfagbygget)
Informatikk - Matematikk - Økonomi24.1010.15-12.00Auditorium 2, Realfagbygget
Kjemi30.1010.15-12.00Tripletten (3069), Realfagbygget
Klima-, atmosfære- og havfysikk23.1012.15-14.00Undervisningsrom 320, Geofysisk institutt
Matematikk21.1014.15-16.00Seminarrom pi i fjerde, Realfagbygget
Matematikk for Industri og Teknologi21.1014.15-16.00Seminarrom pi i fjerde, Realfagbygget
Molekylærbiologi31.1014.15-16.00Kursrom 439C1 (Inkubatorien), Høyteknologisenteret
Nanoteknologi04.1110.15-12.00Tripletten (3069), Realfagbygget
Petroleum- og prosessteknologi28.1012.15-14.00Rom 366, Fysikkbygget
Statistikk21.1014.15-16.00Seminarrom pi i fjerde, Realfagbygget
Integrerte Masterprogram
Aktuarfag21.1014.15-16.00Seminarrom pi i fjerde, Realfagbygget
Energi29.1010.15-12.00Undervisningsrom 4020, Jahnebakken 5 (Geofysisk institutt)
Havteknologi30.1014.15-16.00Rom 292, Fysikkbygget
Medisinsk Teknologi24.1012.15-14.00Rom sp2, Realfagbygget
Fiskehelse31.1012.15-14.00Seminarrom K1, Biologen blokk A
Havbruk og Sjømat31.1010.15-12.00Seminarrom K3, Biologen blokk B
Lektorprogrammet15.1011.00-12.00Auditorium 3, Realfagbygget

Undervisningsprisen 2018/2019

Fakultetet og studentene ønsker å premiere gode undervisere, enten som enkeltperson eller som en gruppe av undervisere, som inspirerer til faglig engasjement hos studentene. Undervisningsprisen blir delt ut hver høst og går til en person eller en gruppe som har undervist et emne ved Det matematisk-naturvitskapelige fakultetet det akademiske året 2018/19.

Det er fagutvalgene ved de ulike instituttene som sender inn nominasjoner av aktuelle kandidater. En komité sammensatt av representanter fra Realistutvalget og fagutvalgene i tillegg til dekanen kårer en vinner.

Les intervju med  Bjørn Tore Hjertaker- vinner av undervisningsprisen 2018/2019

 

Nominerte til undervisningsprisen 2018/2019


Geovitenskapelige fagutvalg har nominert førsteamanuensis Christian Haug Eide til undervisningsprisen for GEOV360. Eide har gjennom flere semestre utmerket seg som en strålande pedagog og motivator for studentene ved å gjøre det faglige innholdet levende med aktive øvelser. Han har bred kunnskap innen geologi og er mer enn villig til å svare på spørsmål studentene har.

Kjemisk fagutvalg har nominert førsteamanuensis Kristine Spildo til undervisningsprisen for KJEM210. Spildo gjør et tungt emne lett fordøyelig kl 08.15 med sine inkluderende læringsmetoder som aktiviserer studentene. Hun er en dyktig unverviser som tilpasser seg til studentenes behov og studieteknikker.

Institutt for fysikk og teknologi har nominert Professor Bjørn Tore Hjertaker til undervisningsprisen for PHYS114. Hjertaker er en imøtekommende professor som legger til rette for at alle studentene skal klare å følge undervisningen hans, og han tar seg gjerne tid til de som sliter mest. Han gjør faget interessant ved å oppdatere om dagens forskning og jobber for relevante og spennende praksisplasser.

Nanos har nominert professor Pascal D.C. Dietzel til undervisningsprisen for KJEM120 og NANO244. Dietzel underviser med all verdens engasjement og glede, og han er flink til å trekke paralleller mellom faglig innhold og praksis. Studentene setter pris på fokuset hans mot kritisk tenkning og forskning. 

Geofysisk fagutvalg har nominert professor Helge Drange til undervisningsprisen for GEOF110. Drange formidler vanskelige fenomener på kreative måter, og han snurrer gjerne rundt sin egen akse for å understreke at jorda roterer. Han er nytenkende og en forkjemper for de gode sidene ved digitalisering.Drange er godt likt av studentene og de syns han gjør en god jobb for læringsmiljøet på fakultetet.