Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Informasjonsmøter for nye masterstudenter (obligatorisk)

Ved studiestart blir alle nye masterstudenter invitert til et obligatorisk informasjonsmøte på sitt institutt.

På møtene vil det bli gitt informasjon om starten på masterprogrammet og en orientering om aktuelle områder for masteroppgaver. Du vil treffe dine medstudenter, og du har mulighet å få svar på dine spørsmål.

Kan du ikke delta på møtet, må du melde fra om dette til studiekonsulenten på ditt program

Her finner du ditt møtested (Kart)

Høstsemester 2019

Masterprogram

Dato
Tid

Sted

Nr
på kart

Anvendt og beregningsorientert
matematikk

19.08.
14:15-
16:00

Seminarrom Hjørnet
Realfagbygget 4.etg
Allégaten 41

 8

Biologi

13.08
12.15-
16:00

12:00-
15:00

Stort auditorium, Datablokken,
Høyteknologisenteret
Thormøhlensgate 53A

HMS-kurs (obligatorisk)

 1

Energi14.08
14:15-
16:00

Undervisningsrom, 3. et.
Geofysisk institutt,
Allégaten 70.

5

Fysikk

13.08
14:15-
16:00

Rom 366 Bachelorrommet
Fysikkbygget
Allégaten 55

 6

Geovitenskap

13.08
10:15-
12:00

PalStrat-kurssal
Realfagbygget 2.etg
Allégaten 41

 8

Havteknologi

13.08
12:15-
14:00

Rom 456
Fysikkbygget
Allégaten 55

6

Informatikk

14.08
10:15

Stort auditorium
Datablokken
Thormøhlensgate 55
Høyteknologisenter

 1

Kjemi

15.08
10:15

Tripletten (rom 3069)
Realfagbygget 3.etg
Allégaten 41

 8

Matematikk

19.08.
14:15-
16:00

Seminarrom Hjørnet
Realfagbygget 4.etg
Allégaten 41

 8

Meteorologi og oseanografi

12.08
10:15-
12:00

Undervisningsrom i 3. etasje
Geofysisk institutt
Allégaten 70

 5

Molekylærbiologi

15.08
10:30-
15:30

Rom 439C1 - Inkubatoren
4. etasje bioblokken
Thormøhlensgate 55
Høyteknologisenter

 1

Nanovitenskap

15.08
09:15-
12:00

SP2
Realfagbygget . etg
Allégaten 41

 8

Petroleumsteknologi 

13.08
14:15-
16:00

Rom 366 Bachelorrommet
Fysikkbygget
Allégaten 55

 6

Programutvikling

14.08
10:15

Stort auditorium
Datablokken
Thormøhlensgate 55
Høyteknologisenter

 1

Prosessteknologi

13.08
14:15-
16:00

Rom 366 Bachelorrommet
Fysikkbygget
Allégaten 55

 6

Statistikk

19.08.
14:15-
16:00

Seminarrom Hjørnet
Realfagbygget 4.etg
Allégaten 41

 8