Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Opptak ved MN-fakultetet

Privatisteksamen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Hvis du ikke har studierett på et studieprogram ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, kan du søke om å få avlegge særskilt eksamen som privatist.

Hovedinnhold

Hva er særskilt eksamen (privatist)?

Hvis du ønsker å prøve dine kunnskaper i et emne, kan du søke om å få avlegge eksamen som særskilt eksamen (privatist). Som privatist får du bare rett til å møte og gjennomføre eksamen. Derfor kan emnet du skal ta ikke ha obligatoriske undervisningsaktiviteter eller andre vilkår som må oppfylles for å få tatt eksamen.

Som privatist har du ikke fått opptak til et studium ved UiB. Som privatist får du ikke semesterkort eller rettigheter som student, og du kan heller ikke søke støtte fra Lånekassen. Du kan få avslag på søknaden din dersom emnet/emnene du har søkt om er av en slik karakter at det ikke er mulig å prøve kandidatens kunnskaper og evner på en faglig forsvarlig måte.

Hvis søknaden din blir innvilget, får du rett til å møte til offentlige forelesninger og til eksamen i emnet du har søkt om. Du får ikke rett til å delta i gruppe-/seminarundervisning, motta veiledning fra undervisere eller få tilgang til UiB sitt e-læringssystem Mitt UiB.

Hvilke emne kan du ta?

Du kan søke om å ta eksamen i åpne emner som ikke har obligatorisk undervisningsaktivitet. Det finnes ingen liste over hvilke emner du kan søke på, du må derfor undersøke dette selv. Du finner informasjon om obligatorisk undervisningsaktivitet i emnebeskrivelsen under overskriften "Obligatoriske arbeidskrav" her: https://www.uib.no/emne/ 

Du må i tillegg fylle krav om generell studiekompetanse og realfagskravkravene, samt eventuelle forkunnskapskrav på emnet.

Avgift

  • Inntil 15 studiepoeng: 3000 kr
  • Inntil 30 studiepoeng: 5000 kr
  • Inntil 60 studiepoeng: 8000 kr