Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Randi Taxt

Styreleder i PROREAL i Norges forskningsråd

 

Tittel: Profileringsprogrammet for realfagene (PROREAL) – erfaringer fra en programperiode

Ingress:

Formidling er et sentralt virkemiddel for å styrke rekruttering til matematikk, naturvitenskap og teknologi. Det langsiktige målet er å øke den allmenne interessen for, og rekrutteringen til, disse fagene. Forskningsrådets Profileringsprogram for realfagene er ment å skulle finansere prosjekter som stimulerer til interesse for realfag. Programmets formål er å fremme realfagenes rolle i allmenndannelse, demokratiutvikling og samfunnsliv gjennom tiltak rettet mot barn og unge. I tillegg skal programmet bidra til å øke forståelsen for realfagskompetanse hos beslutningstakere. Programperiode er fra 1.1.2007 til 31.12.2012 og i dette innlegget vil erfaringer og resultater så langt i programmet bli formidlet.


Om Randi Taxt:

Randi Elisabeth Taxt er utdannet cand.scient i celle- og utviklingsbiologi fra Universitetet i Bergen (1990). I tillegg har hun en Master i teknologiledelse (Master in Technology Management) fra NTNU (i samarbeid med NHH og MIT fra 2008). Taxt har bred erfaring både fra utdanning, forskning, og forskningsadministrasjon fra studier og arbeid ved Universitetet i Bergen. Nå arbeider hun som biblioteksdirektør, samme sted. Taxt har i mange år vært engasjert i realfagenes stilling i samfunnet, både nasjonalt og internasjonalt og er nå programstyreleder i Forskningsrådet sitt Profileringsprogram for realfagene (PROREAL).