Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Mastergrad + PPU

På denne siden kan du finne mer informasjon om hvordan bli lektor ved først å ta bachelor+mastergrad og deretter praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Bachelor- og masterprogram:
disse sidene finner du nærmere informasjon om hvilke bachelor- og masterprogram UiB tilbyr innenfor realfagene. Her finner du bl.a. informasjon om søknadsfrist, søknadsprosess og intervjuer med studenter som allerede går på programmene.

Dersom du planlegger å ta PPU etterpå for å kvalifisere deg som lærer, må du sørge for å få dekket opptakskravene i løpet av bachelor-/masterstudiet ditt. De generelle pptakskravene til PPU står beskrevet i opptaksreglementet. I tillegg er det konkretisert hva som kreves i hvert enkelt fag.

MN-fakultetet har utarbeidet en oversikt over anbefalte emner med tanke på undervisning. Dersom du planlegger å ta PPU bør du følge anbefalingene for videregående skole. Da vil du være sikker på å være kvalifisert for opptak. Men det kan også være andre emnekombinasjoner som er relevante som opptaksgrunnlag. Det er de enkelte fagmiljøene som vurderer dette. Ta ev. kontakt med studieveileder på ditt fag i forkant av at du søker opptak til PPU.

NB. Fra 2019 er det krav om mastergrad for opptak til PPU.

PPU:
Her kan du finne nærmere informasjon om PPU heltid, PPU deltid og om hvordan du søker opptak.

Se også Ofte stilte spørsmål om PPU i realfag.