Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Hovedinnhold

UTLYSNING AV FAKULTETETS FOND OG LEGATER FOR 2021

Fristen for å søke midler fra de fakultetsspesifikke fond og legater for 2021 er 1. desember 2020.

Fond og legater som det kan søkes tildeling fra i 2021 er:

  • Bergen Myrdyrkningsforenings fond. Formål: Å virke til beste for jordbunnsforskning ved Universitetet i Bergen. Estimert utdelingsbeløp i 2021: kr 60 000.
  • Hans B. Fasmers fond. Formål: Å fremme kjernefysisk eller annen fysisk forskning ved Universitetet i Bergen. Estimert utdelingsbeløp i 2021: kr 60 000.
  • Det alminnelige naturvitenskapelige forsknings fond ved Universitetet i Bergen. Formål: Å fremme forskning og annen vitenskapelig virksomhet ved Det matematiske-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen.Estimert utdelingsbeløp i 2021: kr 80 000.
  • Felleslegat til fordel for biologisk forskning. Formål: Å fremme biologisk forskning ved Universitetet i Bergen.Estimert utdelingsbeløp i 2021: kr 110 000.
  • Fellesfond for geofysisk forskning. Formål: Å fremme geofysisk forskning ved Universitetet i Bergen. Estimert utdelingsbeløp i 2021: kr 11 000.
  • Fanny Schnelles forskningsfond. Formål: Å fremme kjemisk forskning ved Universitetet i Bergen. Estimert utdelingsbeløp i 2021: kr 240 000.

Innkomne søknader vil bli vurdert av en komité oppnevnt av fakultetsstyret. Komiteen vil vektlegge en god prosjektbeskrivelse der det fremgår tydelig formålet med søknaden, og i hvilken periode det søkes for. Prosjektet skal være i samsvar med fondets formål, jf. vedlagte vedtekter. 

Søknad gjøres i UiBs søknadssystem for fond og legater innen 1. desember 2020 https://fond.app.uib.no/main/
Søknader som sendes utenom søknadssystemet vil ikke bli vurdert.

Resultat av tildelinger vil være klare i midten av mars 2021.

Studenter ved Universitetet i Bergen oppfordres til å søke studentlegater: https://www.uib.no/utdanning/studentliv/okonomi-og-forsikring/legat-og-fond/universitetet-i-bergen-sine-studentlegat

Link til andre fond og stiftelser ved Universitetet i Bergen