Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Sjelden og populær doktorgrad

- En doktorgrad åpner mange dører, spesielt for kvinner. Jeg oppfordrer på det sterkeste kvinner til å ta en doktorgrad i et realfag. Det gir så mange muligheter, sier professor Pinar Heggernes.

 

I yrkessammenheng er Pinar Heggernes av de sjeldne. Hun er en av kun fire kvinnelige professorer innen fagkretsen informatikk/matematikk/fysikk. Ingen av dem er opprinnelig norske. Pinar Heggernes er fra Tyrkia men har tatt hele utdanningen sin ved UiB.

- De norske jentene velger bort matematikk og naturvitenskap. Det er synd, for de har alt å vinne på å satse på en karriere innen realfagene. Det er et stort behov i samfunnet for en slik spisskompetanse og spesielt kvinnelige realister har lett for å få spennende jobber, sier Pinar Heggernes.

Mange jobbtilbud
Da Pinar Heggernes disputerte til doktorgraden, var hun høygravid og gikk rett over til fødselspermisjon. I løpet av permisjonstiden søkte hun jobber, og fikk tilbud fra mange. Hun ble selv kontaktet av Parallab, et forskningssenter som er organisert under Unifob, og fikk tilbud om å jobbe der. Det gjorde hun i to år.

- Vi hadde mange kundeoppdrag, men jeg fikk også tid til å forske og utvikle meg som fagperson.

Under doktorgraden hadde hun ikke forskerstilling i tankene, men var innstilt på å ta et skritt av gangen. Parallab fungerte som et springbrett for en videre karriere. Den faglige interessen lokket henne til å fortsette med forskning. Først fikk hun en post.doc stilling ved Institutt for informatikk finansiert av Norges Forskningsråd, så fast stilling som førsteamanuensis i 2001, og senere opprykk til professor i 2003.

Godt samarbeid
Noe av det Pinar Heggernes liker best ved å være forsker, er å samarbeide med andre. Det var også veldig viktig for henne under arbeidet med doktorgraden.

- Jeg hadde et tett samarbeid med forskere og studenter i samme fagområde, og det var veldig spennende. Det synes jeg fortsatt er noe av det mest givende ved å drive med forskning. Jeg har et godt samarbeid og mye kontakt med forskere i mange land. Under doktorgraden reiste jeg en god del på konferanser, og det ga meg veldig mye. Som doktorgradstudent kan man også ha kortere eller lengre forskeropphold på andre universiteter. Jeg var noen måneder på et forskningssenter i Frankrike, men hadde allerede barn da jeg tok doktorgrad, så det ble med dette ene oppholdet, sier Heggernes.

Hun anbefaler gjerne sine doktorgradsstudenter å reise ut for å delta på møter, konferanser og lignende. Landegrensene er ikke viktige for samarbeid og kontakt.

- Det er spesielt kjekt å være veileder for studenter på høyt nivå. Det er et veldig internasjonalt miljø blant doktorgradsstudentene, og det setter jeg pris på. Men også undervisning på lavere nivå er spennende. Da har man mulighet til å plukke ut de flinke studentene og trekke dem i sin retning.

Forskning gir stor frihet
Heggernes tok doktorgrad innen et område i informatikken som tar for seg organisering av matematiske ligninger.

- Mange praktiske problemstillinger kan bare løses ved hjelp av matematikk. For eksempel må man løse et stort antall matematiske ligninger med mange ukjente for å kunne beregne luftstrømninger under en flyvinge, hvordan varmen fordeler seg i en ny stekepanne eller hvordan været blir i morgen. I doktorgraden min jobbet jeg med måter å organisere slike ligningssystemer slik at de kunne løses raskest mulig på datamaskin. Uten slik organisering ville det ta flere dager å lage et værvarsel, og da ville det jo vært for sent!

De senere årene har Heggernes skiftet litt retning i faget og forsker nå på grafer. Grafer er modeller av ligningssystemer, men de modellerer også mange andre problemer. Ved hjelp av grafer utforsker Pinar Heggernes blant annet hvordan man best skal plassere mobilsendere slik at flest mulig får dekning.

- Det fantastiske med å være forsker er at jeg kan velge de oppgavene som jeg synes er mest spennende, så lenge det gir resultater. Jeg setter stor pris på denne friheten.