Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Instituttrådene

Alle institutter skal ha et instituttråd, sammensatt av valgte representanter. Representanter for de fast ansatte velges for fire år av gangen.

Hovedinnhold

  • Størrelsen kan variere.
  • Representanter for de fast ansatte velges for fire år av gangen.
  • Representanter for studentene og midlertidig vitenskapelig ansatte velges for ett år av gangen.