Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Mastergradsavtale ved MN-fakultetet

Avtale mellom masterstudent, veilederne og institutt

Hovedinnhold

I løpet av første semesteret på masterstudiet skal studenten inngå en mastergradsavtale med instituttet og veilederne. I avtalen inngår det nærmere regler om retten til veiledning og andre ytelser for mastergradsstudenter.

En mastergradsavtale består av en generell del, en veiledningsdel og en milepælsplan. Milepælsplanen beskriver planlagt studieprogresjon og hvilke emner som skal inngå i masterstudiet.

Mastergradsavtale

Master Degree Agreement