Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Utfyllende regler for eksamen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Utfyllende regler for eksamen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
(vedtatt i fakultetsstyret 18.06.03, sist endret 12.09.18)

De utfyllende regler ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er et supplement til det overordnede reglementet ved UiB.