Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Frøystein vant foreleserprisen

Ved MNfakultetet var Førsteamanuensis Nils Åge Frøystein, Kjemisk institutt, beste foreleser for undervisningsåret 2011/2012.

Hovedinnhold

Studentenes pris
Foreleserprisen er studentenes pris og Realistutvalget (RU) nominerer og kårer vinneren etter forslag fra de ulike fagutvalgene på instituttene. Utdrag fra begrunnelsen:

"Nils Åge Frøystein har i mange år holdt introduksjonskurset KJEM100, men har nå gått til å forelese i det nyoppstartede kurset KJEM140 Molekylær fysikalsk kjemi. KJEM140 er et svært omfattende kurs som er mange studenters første møte med kvantemekanikk og statistisk termodynamikk. Med Nils Åges fantastiske engasjement, humør og evne til å legge frem vanskelige temaer på en forståelig måte har den første gjennomføringen av KJEM140 vært eksepsjonelt profesjonell.

Nils Åge viser en omsorg for sine studenter som er i særklasse på Mat-Nat. Han tar studentene på alvor, og er alltid åpen for innspill fra studentene sine. KJEM140 er et velsmurt maskineri, og Nils Åge er den alltid tilstedeværende maskinisten som gjør det hele mulig"

Sted og tid for overrekkelse av prisen
Overrekkelsen er tirsdag 16. oktober kl 12.00, i 1.etg Realfagbygget (vrimlearealet). Det er dekan Dag Rune Olsen og Anders Husebø, leder av Realistutvalget, som overrekker prisen.

Prisen er på 30.000,-

Utdelingen er et arrangement i PÅ VEI