Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Nyhet

Universitetet i Bergen med instrument i bane rundt Månen

Hovedinnhold

SIR-2, som er et av de 11 instrumentene om bord i den indiske månesatellitten Chandryaan-1, ble slått på for første gang 19. november 2008. Dette skjedde etter at satellitten nådde sin endelige polare bane i 100 km høyde rundt månen en uke tidligere. Den 21. november begynte vi å få vitenskapelige data fra satellitten og de første plottene av disse dataene ser spennende ut (se figur). SIR-2 er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for Fysikk og Teknologi og Institutt for Geovitenskap ved UiB hvor hensikten er å bidra til kunnskapen om hvordan Jorden, Månen og de andre planetene i solsystemet ble dannet.

Chandrayaan-1 ble skutt opp 22. oktober 2008, og skal observere måneoverflaten over en to års periode. For første gang får vi en grundig kartlegging av hele måneoverflaten over et vidt spektralt område. Vårt instrument (SIR-2) er et spektrometer som skal observere det reflekterte sollyset fra måneoverflaten i det infrarøde området for å skaffe kunnskap om mineralsammensetningen i månens ytterste lag. Dette instrumentet er et av de tre ESA instrumentene ombord på Chandrayaan-1, og det er bygget i samarbeid mellom Max-Planck-Insitut fur Sonnensystemforschung i Lindau, Space Research Centre - Polish Academy of Sciences i Warsawa og Institutt for Fysikk og Teknologi ved Universitetet i Bergen.