Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

75 millioner til infrastruktur

UiB får i alt 75 millioner kroner til infrastruktur fra Norges forskningsråd (NFR), denne gangen til to store databaser. Bergensbaserte forskningsmiljø får hele 170 millioner kroner fra potten.

Hovedinnhold

Norges forskningsråd (NFR) delte i går ut 400 millioner kroner til utstyr og databaser. 75 av disse millionene kommer forskning ved UiB til gode.

Bioinformatikk-plattformen Elixir.no utviklet ved Institutt for informatikk, får 50 millioner kroner, mens språkdatabasen Clarino ved Det humanistiske fakultet (HF) og Uni Digital får 25 millioner.

Les hele saken i På Høyden.