Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Har du søkt opptak?

Vi er svært glade for de gode søkertallene til våre realfagsstudier!

Vi har allerede lagt til rette nyttig informasjon til deg som ny student!

Bruk tiden frem mot sommeren til å orientere deg på disse sidene, og bli bevisst på hva som møter deg før og etter semesterstart i august!

Velkommen som ny student!

 

Ønsker du å lese hele artikkelen om søkertallene til UiB?
Les artikkelen om søkertallene til UiB her.