Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Rekruttering til dypet

Målet er å få flere jenter til å velge realfaglige og maritime utdanninger. Maritimt forum og Vilvite arrangerte derfor en egen rekrutteringskveld og fra MN-fakultetet deltok Infosenteret og et knippe realfagstudenter.

Foto/ill.:
Maritimt forum

Hovedinnhold

Hva skal jeg velge?

June Sviland Berge, som er masterstudent i geovitenskap, hadde fått oppdraget med å gi en mini-presentasjon av hvordan det er å være universitetsstudent. Deretter sto hun på stand og svarte på spørsmål fra de 200 deltagerne.

Du får mange spørsmål her på standen i dag. Hva er det jentene spør om?
- De fleste spør om geologistudiet generelt, hvilke valgfag de bør ta på videregående for å kunne studere geologi og hvordan det er å være student.

Hvordan synes du at det har vært å delta på dette arrangementet?
- Jeg synes det er gøy å kunne bidra til å motivere jenter på ungdomsskole og videregående trinn til å ta realfag. Det er ikke så lenge siden jeg selv var i deres posisjon, og jeg husker at jeg hadde mange spørsmål knyttet til høyere utdanning. I tillegg synes jeg geologi er et fantastisk studium som flere bør få høre mer om.

Har du alltid vært interessert i geologi?
- Jeg har alltid vært fascinert av jordkloden, så geografi og naturfag har vært mine to favorittfag på barne- og ungdomsskolen. Da jeg startet på videregående skole valgte jeg geofag som et valgfag og likte det så godt at jeg bestemte meg for å studere geologi videre.

 

Studiestart med mottak i klasser

Mange nye studenter er bekymret for om de vil bli kjent med de andre studentene. På MN-fakultetet har vi mottak i klasser, som innebærer at de nye studentene deles opp i grupper på 20-25 studenter. Gjennom ulike oppgaver og øvelser blir kjent klassen med hverandre i løpet av de aller første dagene på universitetet. Studentene i samme klasse møter hverandre igjen i undervisningsgrupper, på laboratorium og i kollokvier på fagene i løpet av høsten. Sjansene for å lykkes som student øker når du kjenner dine medstudenter godt!

June kan bekrefte at oppstarten på studietiden gikk greit.
- Veldig mange er i samme situasjon ved at de er på et nytt sted, uten å kjenne noen, og er derfor veldig åpne for å bli kjent med andre. I tillegg har vi geologistudenter en fordel med at vi drar på feltkurs og ekskursjoner, som gjør at man blir kjent med de fleste på studiet og får et veldig bra studiemiljø.

 

Godt studentmiljø og gode jobbmuligheter

Hvordan trives du som student i Bergen, June?
- Jeg trives utrolig godt som student i Bergen. Alt er veldig sentralt, det er mye som skjer både i regi av studentorganisasjoner og utenfor universitetet, samtidig som det er kort vei til tur- og friluftsområder. Et bra geologistudium med mye feltarbeid og det gode studentmiljøet på fakultetet, bidrar også i stor grad til at jeg trives så godt her.

Hvilken jobb ser du for deg etter endt studium?
- Jeg tar mastergrad i petroleumsgeofag, så en fremtidig jobb innenfor oljebransjen er derfor veldig aktuelt.

Delstudium i Canada
Med et delstudium i utlandet vil du ha noe ekstra å vise til når du skal begynne å søke på jobber. June Sviland Berge tok et delstudium i utlandet høsten 2012 og dra til University of Alberta i Canada.

-  Å dra på utveksling er uten tvil det beste jeg har gjort. Studiehverdagen var veldig ulik den jeg er vant til ved UiB. Jeg måtte ta flere fag og det er flere obligatoriske øvelser og innleveringer, i tillegg til en eller flere midtsemestereksamener i hvert fag. Det var litt uvant i starten, men så lenge jeg jobbet strukturert med skolearbeidet hadde jeg mye fritid på kveldene og i helgene. Populære fritidssysler var utforsking av de Canadiske Rockies, dagsturer til ulike nabobyer, handleturer til et av verdens største kjøpesenter, sosiale sammenkomster og ikke minst ishockey kamper med NHL-laget Edmonton Oilers.