Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Rekordgjennomføring i grunnemner i matematikk

Aldri før har så mange bestått eksamen i grunnkursene i matematikk som høsten 2010

Hovedinnhold

Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet har aldri så mange studenter bestått grunnkursene i matematikk som høsten 2010.  I alt 429 studenter bestod eksamen, en økning på 121 % fra 1999!

 

På slutten av 90-tallet var gjennomføringen i matematikk svak, men har siden bare pekt i positiv retning. Ikke minst har opptakskravene med 2. klasse matematikk fra videregående skole gitt positive utslag. I tillegg har det vært arbeidet systematisk med undervisningsoppleggene, tilrettelegging av gode læringsmiljø, samt at de dyktigste foreleserne har vært satt til å undervise grunnemnene i matematikk.

 

De to siste årene har fakultetet sett en økning i søkertallene og vi har også tatt opp flere studenter enn vi har gjort tidligere år. Vi ser at frafallet er mindre, med det resultat at flere studenter gjennomfører. Samtidig får vi svært gode tilbakemeldinger fra studentene på kvaliteten i undervisningen vår.

 

De gode resultatene gir fakultetet et godt grunnlag for å beholde mange gode studenter. Dekan Dag Rune Olsen er svært god fornøyd med de gode tallene; ”Dette viser at målrettet arbeid gir resultater. Vi skal fremdeles arbeide for at våre studenter får undervisning av høy kvalitet slik at de gis de beste forutsetningene for å fullføre sine studier hos oss”.