Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

HMS-seminar for Matnat 13. november 2013

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har en rekke helse-, miljø- og sikkerhetsutfordringer felles for alle instituttene og for fakultetet som helhet. Derfor arrangerer fakultetet et felles HMS-seminar onsdag 13. november 2013 på VilVite.

Hovedinnhold

Målgruppen er ledere, verneombud, HMS-koordinatorer, fakultetsstyret, medlemmer av Informasjons- og drøftingsutvalget, HMS-utvalgsmedlemmer ved instituttene og alle andre interesserte.

Seminaret er gratis, men for å kunne beregne kaffe/pausemat-servering og lunsj, ber vi om at du melder deg på her innen fredag 8. november dersom du ønsker å delta.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Tove-Lise Størksen.

Program for seminaret (med forbehold om justeringer)

Tidspunkt Tema/hendelse Innleder
08:10-08:30 Kaffe/te og noe å bite i
08:30-08:35 Velkommen Visedekan Lise Øvreås
08:35-09:00 Nytt system for elektronisk rapportering av avvik Leder v/HMS-seksjonen Roar Nese
09:00-10:00 Et alvorlig foredrag om (arbeids)glede (del 1) GLADiator Arnt Sæther
10:00-10:15 Kaffe/te og noe å bite i
10:15-11:45 Et alvorlig foredrag om (arbeids)glede (del 2) GLADiator Arnt Sæther
11:45-12:15 HMS-pris og presentasjon av vinnerprosjektet Visedekan Lise Øvreås og vinnerinstitutt
12:15-13:00 Lunsj

Arnt Sæther har arbeidet som foredragsholder siden 1994. Han benyttes i hovedsak i Norge, men har også hatt foredrag i Sverige, Belgia og Spania. Utover å holde foredrag benyttes han som inspirator i bedrifter. En del av arbeidet hans går også ut på å være refleksjonspartner for daglig ledere. Hvordan lede med glede? Hvordan lykkes med glede? Hvordan gjøre bedriften gladere? Arnt benyttes også som prosessveileder.