Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Akademia anno 2020 – unge forskere retter blikket framover

Morgendagens universitet skal formes av dagens unge og talentfulle forskere. Vi har utfordret fem av disse, fra et bredt spekter av fagområder og med lovende forskningskarrierer foran seg, til å rette blikket framover og peke på hva de mener er sentrale utfordringer og ønsket retning for de norske universitetene.

Hovedinnhold

Debattanter:

 • Sigrunn Eliassen, biolog, UiB
 • Terje Lohndal, lingvist, NTNU
 • Jørn Jacobsen, rettsviter, UiB
 • Elisabeth Ivarsflaten, samfunnsviter, UiB
 • Jan Martin Nordbotten, matematiker, UiB

Debattantene vil bli utfordret på spørsmål som:

 • Ser samfunnsoppdraget annerledes ut i 2020 enn i dag?
 • Hvordan rekruttere de beste og hvordan vet vi hvem disse er?
 • Hvordan vil globaliseringen påvirke universitetets forskning og utdanning?
 • Hva bør universitetet gjøre for best å legge til rette for grensesprengende og kreativ forskning?
 • Hvordan ser undervisningsformene ut i 2020?
 • Hvordan kan vi få bedre kjønnsbalanse i faste vitenskapelige stillinger frem imot og etter 2020?

Alle som har interesse for utviklingen av akademia ønskes med dette hjertelig velkommen til debatt i Aud. 2 på Dragefjellet (Jusbygget) 8. mars 2013 kl. 10.00-11.30.

Debatten vil ledes av dekan Dag Rune Olsen.

Informasjon om debattantene finner du her.

Arrangementet finnes også på Facebook.

Etter debatten skal statsminister Jens Stoltenberg og kunnskapsminister Kristin Halvorsen presentere regjeringens forskningspolitikk og forskningsmelding 2013 (kl. 12.00 i Egget). Så får vi høre om det er samsvar mellom de unges visjoner og politikernes planer!