Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nytt laboratorium ved Institutt for informatikk

Onsdag 4.11.09 åpner institutt for informatikk, Universitetet i Bergen, et nytt forskningslaboratorium: Bergen laboratorium for språkdesign (BLDL).

Hovedinnhold

Det nye laboratoriet ved Institutt for informatikk skal arbeide med både å utvikle helt nye begrep knyttet til programmeringsspråk, samt teste ut slike begrep i praksis. "For å gjøre dette må vi ha kompetanse på programmering, programmeringsspråk og bygging av språkverktøy. Vi har over mange år bygget opp denne kompetansen, og er nå i stand til å skape ny innsikt innen design av programmeringsspråk", sier professor Magne Haveraaen, leder for det nye laboratoriet.

Presise programmeringsspråk
Et programmeringsspråk er et språk laget for å instruere datamaskiner. Programmeringsspråk er presise, slik at det er entydig hvilken oppgave  datamaskinen skal utføre. Det at språket er presist, betyr dessverre ikke at det er lett å forstå hva instruksjonene innebærer. "Dette er et problem med de fleste og mest brukte programmeringsspråk. Dessuten kan det være usedvanlig tungvint å uttrykke ganske enkle tankerekker i slike språk. Vår oppgave er å se kritisk på fundamentene for disse språkene, og se om vi kan forenkle dem, eller finne bedre uttrykksmåter for de viktige oppgavene  programmeringsspråkene oppfyller”, uttaler Haveraaen.

Langsiktig forskning
I de drøyt 50 årene programmeringsspråk har vært utviklet, har det skjedd mange forbedringer. En av de viktigste skjedde i Oslo sent på 60-tallet, da Ole-Johan Dahl og Kristen Nygård utviklet objektorientering, et språkbegrep som det siste 10-året har vært dominerende innen verdens mest brukte programmeringsspråk. Det viser både hvor langsiktig slik forskning på språkdesign er, men også hvor viktig den er.

Haveraaen fremhever som viktige problemstillinger i dag språkbegrep for flerkjerneprogrammering og systematisk feilhåndtering. ”Flerkjerneteknologien kan redusere strømforbruket til datamaskiner betydelig, om vi bare forstår hvordan vi effektivt kan skrive program for dem. Systematisk feilhåndtering er spesielt viktig for internettapplikasjoner - det er en av grunnsteinene for å øke sikkerheten på nett”.

Internasjonalt stjernegalleri
Laboratoriet har allerede markert seg som internasjonalt interessant. Det viser blant annet det stjernelaget av internasjonale forskere og  organisasjoner som kommer på åpningen. Da skal det blant annet være foredrag av Bjarne Stroustrup, skaperen av C++, Don Sannella, sterkt medvirkende til utbredelsen av funksjonelle språk  og kjent for sitt arbeid med formelle spesifikasjoner, og nederlenderne Paul Klint og Eelco Visser, kjent for arbeid med språkverktøy og domenespesifikke språk.

Åpningen av laboratoriet foretas av UiBs rektor Sigmund Grønmo onsdag 4.11.09. Den finner sted på Høyteknologisenteret i Begen og er åpen for interesserte. Etter åpningseremonien er det en serie faglige foredrag, og arrangementet avsluttes med forfriskninger i instituttets lokaler i samme bygg.