Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Leter på havbunnen

Sigurd Kvilhaug har studert geologi og jobber nå som petroleumsgeolog/letegeolog i Statoil

Det var et sterkt fokus på å tenke kritisk under geologistudiet, veie det ene opp mot det andre, og med utgangspunkt i det formidle det mest sannsynlige.

Som letegeolog ligger hovedfokuset i det å kartlegge og identifisere potensielle borekandidater. Med andre ord – modne frem en forståelse av alle de kritiske (geologiske) elementene som trengs for å få akkumulert olje og gass.

Utdanningen min har gitt meg et godt fundament, i den forstand at jeg hadde en grunnforståelse av utfordingene man jobber med i oljeindustrien før jeg ble ansatt. Under studiet lærte jeg nemlig en rekke fagtermer og prinsipp som har gjort det lettere for meg å tilegne meg nødvendig informasjon i jobbsammenheng. Det var også et sterkt fokus på å tenke kritisk under geologistudiet, veie det ene opp mot det andre, og med utgangspunkt i det formidle det mest sannsynlige. Og det er kanskje i nettopp dette utdanningen min er mest relevant for jobben jeg nå er i, ettersom alt i oljeindustrien handler om å sannsynliggjør, å argumentere for det troverdige og usikre i de geologiske modellene man etablerer.

Tips:
Jeg hadde personlig et sterkt utbytte av å øve til eksamen i studiegrupper (kollokviegrupper).

 

Fler intervju