Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nano på lab

Maite Bezem har studert nanoteknolgi og er nå ansatt på Institutt for biomedisin

Hovedinnhold

Følg interessene dine for da blir det kjekt å kunne fortsette å jobbe med dem senere i arbeidslivet.

Jobben min består av å forske på mitt doktorgradsprosjekt som handler om å binde enzymet tyrosin hydroksylase og se hvordan de blir tatt opp i celler. Tyrosin hydroksylase er et viktig enzym til bionedbrytbare nanopartikler. Jeg gjør forskjellige eksperimenter for å måle om enzymet fremdeles er aktivt og for å se om det er kommet inn i cellene.

En vanlig dag som stipendiat består av laboratoriearbeid og det innebærer også å vente på resultater. Derfor blir det også litt kontortid hvor jeg får muligheten til å tolke tidligere data og diskutere dem med andre. I tillegg underviser jeg for medisinstudentene på labøvelser.

Tips
Følg interessene dine for da blir det kjekt å kunne fortsette å jobbe med dem senere i arbeidslivet.

 

Flere intervjuer