Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Lærer å lede i jobben

Åsmund Singstad har studert kjemi og er nå kandidat i Teach First Norway

Ved endt program kan jeg velge å fortsette som lærer, med fast ansettelse i Osloskolen, eller å følge nye muligheter - og en av disse er et jobbintervju med Statoil.

Jeg er nå kandidat i Teach First Norway som er et to-årig ledelse- og utviklingsprogram i regi av Statoil og Utdanningsetaten i Oslo. Som kandidat i programmet skal jeg arbeide som realfagslærer, med full lønn, ved Ulsrud videregående skole i to år. I løpet av mitt første år i programmet skal jeg fullføre PPU-studiet ved UiO for å bli en fullt kvalifisert lærer i kjemi og matematikk i den videregående skolen. Etter å ha fullført PPU, og innkassert et stipend på 50 000 kroner, vil jeg få mulighet til å ta kurs fra Staoils kursportefølje ved Statoilakademiet. Ved endt program kan jeg velge å fortsette som lærer, med fast ansettelse i Osloskolen, eller å følge nye muligheter - og en av disse er et jobbintervju med Statoil

Tips
Min innstilling ved jobbsøkingen var å se muligheter og jeg prøvde å selge min kompetanse på en best mulig måte. Det er mange jobber og bedrifter der ute som trenger kjemikere der ute som kanskje ikke vet det :-)
Du bør starte å lete etter jobb tidlig. Du bør starte å sondere jobbmarkedet det siste året på masteren og vurdere å søke jobber i siste halvår av masteren.

Flere intervju

Intervju med andre kjemikere