Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Allsidige kvaliteter

Rudi Ripman Seim har gått profesjonsstudiet i fiskehelsebiologi og er produktsjef i SalmoBreed As.

Hovedinnhold

Jeg gjennomførte Gründerskolen og kan anbefale det studiet ettersom man får mye igjen for innsatsen, både faglig og sosialt!

Jobben min består i å planlegge, gjennomføre og følge opp helsetiltak i vår produksjon av rogn for å sikre kunder et trygt og godt produkt. Jeg følger opp ulike utviklingsprosjekter, har en del kundekontakt samt presentasjoner i ulike fora av vår bedrift og våre produkter.

Hva gjør du en vanlig arbeidsdag?
Det er veldig varierende. Som et genetikk- og avlsselskap har vi et årshjul som vi forholder oss til. Hvert år tester vi våre familier og følger de opp helt frem mot stryking. Gjennom dette vet vi hvilke familier som vil gi det beste avkommet som vi videre tilbyr våre kunder. Jeg vil ikke si at jeg har noen vanlige arbeidsdager da de ikke finnes. Jeg kan jobbe med logistikken rundt en forsendelse til utlandet en morgen og følge opp et feltforsøk senere på dagen. Neste dag kan det være helt andre saker jeg holder på meg. Det er flere saker som oppstår som følge at man støter på et problem eller en utfordring. Når dette er løst så er det alltid nye saker å ta tak i. Vi er et lite selskap, så her får man være med på mye.

Tips
Min anbefaling er at man tar verv, etablerer kontakt med næringslivet tidlig og at man gjerne studerer annet enn kun hva som inngår i Fiskehelsepakken. Jeg gjennomførte Gründerskolen og kan anbefale det studiet ettersom man får mye igjen for innsatsen, både faglig og sosialt! Andre aktuelle fag kan være grunnleggende økonomi og juss.

 

Fler intervju

Andre biologer i jobb