Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Håndterer kunder og koder

Vidar Drageide har studert informatikk og er nå ansatt hos Bouvet AS

Hovedinnhold

En vanlig arbeidsdag startes med en kopp kaffe og standupmøte i teamet. Etter dette varierer dagene mye.

Jobben min er todelt. Først og fremst jobber jeg som konsulent innen sikker programvareutvikling i Bouvet. Her arbeider vi med ulike kunder og ulike produkter for å sikre at programvare, web-applikasjoner, med mer utvikles på en måte som ivaretar krav til informasjonssikkerhet. For noen kunder gjør vi også sikkerhetstesting og kildekoderevisjon av produkter de har utviklet selv. I tillegg til dette sitter jeg i et utviklingsteam hvor jeg bidrar noe med utvikling av applikasjoner.

 

En vanlig arbeidsdag startes med en kopp kaffe og standupmøte i teamet. Etter dette varierer dagene mye. Det er mange kundemøter og arbeidsgrupper hvor vi kartlegger applikasjoner/systemer som er laget eller som skal lages. Her finner vi sikkerhetskrav og kritiske komponenter. Basert på dette prioriterer vi innsatsen, enten vi skal angripe systemet, sikre det, eller utvikle det. Andre dager sitter vi på kontoret, eller ute hos kunder og driver penetrasjonstesting og kildekoderevisjon. Dette skjer i tett samarbeid med de andre i teamet og er bygd opp som en semistrukturert kreativ prosess. Få dager er like og jeg arbeider nesten alltid sammen med noen, både kollegaer og kunder.

 Tips
Målet for de fleste er å jobbe med noe de liker, vær derfor kreativ med studieplanen din, prøv ut ulike fagretninger og finn ut hva du liker under Bachelor-studiene. Så kan du bruke masteren til å grave deg ned i dette. Husk også å være sosial, en viktig del av arbeidslivet er å kommunisere med andre:)