Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

I vinden

Lene Sælen har studert fysikk og jobber nå som forskningsingeniør i CMR GexCon

Hovedinnhold

Vindkraft og spesielt offshore vindkraft er en raskt voksende næring i Europa og Norge.

Vindkraft og spesielt offshore vindkraft er en raskt voksende næring i Europa og Norge. Det er mange spennende oppgaver knyttet til området av teknisk og industriell art men også forkningsrettede utfordringer.

- Hvordan er samspillet mellom vind og hav (bølger) og hvordan påvirker dette vindforholdene offshore?
- Hvordan modellere energiuttaket i en enkelt turbin og spesielt i mange vindturbiner samlet idet de påvirker det lokale vindfeltet og danner såkalte vaker av vindtomt rom bak seg?
- Hvor mye kan man spare på å plassere vindturbinene optimalt i forhold til hverandre?
Dette er noen av spørsmålene vi prøver å adressere på CMR GeXCon, ved hjelp av numerisk løsning av ligningene for fluid dynamikk (såkalt computational fluid dynamics). Mine arbeidsoppgaver innebærer å utvikle og forbedre et slikt verktøy, FLACS Wind. Eksempler er modeller for turbulens, modellering av ulike atmosfæriske betingelser, turbinmodeller og kobling til meteorologiske data.

Flere intervju