Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Klassemottak

Klassemottak ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet

Som ny realfagsstudent blir du med i vårt klassemottak. Her blir du godt kjent med dine medstudenter og Universitetet i Bergen

Studenter i solen utenfor realfagbygget
Foto/ill.:
Eivind Senneseth

Main content

Klassemottak

Vi ønsker å sikre deg og dine medstudenter en god start på studiet og et godt læringsmiljø!

Derfor møter vi deg allerede i studiestart, med vårt unike klassemottak!

  • Klassemottaket vårt er en del av Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet sitt offisielle mottaksprogram for nye studenter. 
  • Klassemottaket vårt er en trygg og god arena der du blir kjent med dine medstudenter og med ditt fakultet.
  • Klassemottaket vårt er unikt i Norge og gir deg best mulig start på studiene.

Hvem møter du klassen?

Du og dine medstudenter som skal delta i klassemottaket er som regel studenter for første gang.

Dere går som regel på samme studieprogram eller på studieprogram med overlappende fagområder.

Dere får tildelt 2 mentorer som er studenter på 2. eller 3. studieår som vil lede dere gjennom den første uken og deretter ca. hver 14. dag gjennom hele første studieår.

Dere skal sammen lære, slite og glede dere over våre innføringsemner (i blant annet matematikk, informatikk, kjemi, fysikk, biologi) gjennom hele førstesemester.

Hva gjør man i klassene?

Klassen din vil være en gruppe på 20-30 medstudenter og den blir ledet av 2 eldre studenter- mentorer.

Du vil få nyttig informasjon som gir deg en god start på studiet. Du får en gjennomgang av timeplanen din, hvordan du gjør registreringer på universitetet sine datasystem og omvisning på fakultet.

Det viktigste vi gjør i klassen i studiestart er å bli kjent. Å bli kjent med dine medstudenter gjør at du raskt har noen å spørre, noen å diskutere med, noen å være med, noen å være frustrert med og noen å løse problemer med og noen å dele kunnskap med. Dette er helt avgjørende for at du skal lykkes med studiene.

Videre i studieløpet blir det fokus i klassene på læringsstrategier, studieteknikk, ulike life hacks og studie- og karriereplanlegging.

Med klassemottaket kan du være sikker på en god og trygg start ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet.