Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Hvem skal du bli kjent med?

Mottaket ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet

Velkommen til oss! I mottaket vårt vil du bli godt kjent med dine nye medstudenter og oss!

Studenter i solen utenfor realfagbygget
Foto:
Eivind Senneseth

Klassemottak

Vi ønsker å sikre deg og dine medstudenter en god start på studiet og et godt læringsmiljø!

Derfor møter vi deg allerede i studiestart, med vårt unike klassemottak!

  • Klassemottaket vårt er en del av Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet sitt offisielle mottaksprogram for nye studenter. 
  • Klassemottaket vårt er en trygg og god arena der du blir kjent med dine medstudenter og med ditt fakultet.
  • Klassemottaket vårt er unikt i Norge og gir deg best mulig start på studiene.

Hvem møter du klassen?

Du og dine medstudenter som skal delta i klassemottaket er som regel studenter for første gang.

Dere går som regel på samme studieprogram eller på studieprogram med overlappende fagområder.

Dere skal sammen lære, slite og glede dere over våre innføringsemner (i blant annet matematikk, kjemi, fysikk, biologi og examen philosophicum) gjennom hele førstesemester.

Hva gjør man i klassene?

Klassen din vil være en gruppe på 20-30 medstudenter og den blir ledet av en eldre student- en klasseleder. 

Du vil få nyttig informasjon som gir deg en god start på studiet. Du får en gjennomgang av timeplanen din, hvordan du gjør registreringer på universitetet sine datasystem og omvisning på fakultet.

Det viktigste vi gjør i klassen i studiestart er å bli kjent. Å bli kjent med dine medstudenter gjør at du raskt har noen å spørre, noen å diskutere med, noen å være med, noen å være frustrert med og noen å løse problemer med og noen å dele kunnskap med. Dette er helt avgjørende for at du skal lykkes med studiene.

Med klassemottaket kan du være sikker på en god og trygg start ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet.

Program

Klassemottaket er obligatorisk og varer hele dagen, både mandag og tirsdag. Klassemottaket avsluttes ca kl 15.00.

Fadderuken begynner kl 15.00, men fadderuken er frivillig å delta på. Programmet for hele mottaksuken finner du her.

 

Mandag 12. august

 

Tirsdag 13. august

Kl 08.30

Felles velkomst for realfagene i Grieghallen

Kl 11.00-13.30

Ny samling i klassen (klassemottak)

Universitetet spanderer IKKE lunsj denne dagen.

Ha med egen niste

Kl 09.00-14.30

Mottak i mindre grupper (klassemottak)

Du får sms om hvor du skal møte mens du er i Grieghallen

Universitetet spanderer lunsj

13.30-15.00

Trykk her for programmet for resten av mottaksuken