Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Horisontforelesning

Geosfæren og biosfærens co-evolusjon - Horisontforelesning av Robert M. Hazen

Professor Robert Hazen forteller historien om jordens 4,56 milliarder års historie som en kompleks co-evolusjon mellom geosfæren og biosfæren. Foredraget holdes på engelsk.

Robert M. Hazen
Foto/ill.:
Hazen

Hovedinnhold

Robert M. Hazen har skrevet mer enn 380 artikler og 25 bøker om vitenskap, historie og musikk. Hans siste bok er den kritikerroste The Story of Earth.

Hazen er Senior Staff Scientist ved Carnegie Institution Geophysical Laboratory og Clarence Robinson professor i geovitenskap ved George Mason University. Han har bachelor- og mastergrad i geologi fra MIT, PhD fra Harvard og har vært NATO postdoktor ved Cambridge i England.

 

Mer informasjon om foredraget

Overflaten og atmosfæren til jordliknende planeter og måner utvikler seg som følge av fysiske, kjemiske og biologiske prosesser, og hvordan denne evolusjonen har foregått er bevart i de mineralogiske data. Mineralenes evolusjon begynner med ca 12 forskjellige ildfaste mineraler som dannes i avkjølingsprosesser etter eksploderende stjerner. Etterfølgende termisk endring og utvikling av planeter har resultert i de ca 250 mineraler som til nå er funnet i ueksponerte prøver fra månen og meteoritter.

Etter jordas tilblivelse og den første fasen med ustabile forhold, førte en sekvens av geo- og petrokjemiske prosesser til at omlag 1500 ulike mineraler oppsto. Ifølge en del teorier om planetutvikling må planeten gjennomgå noen av disse prosessene som en forutsetning for utvikling av liv. Etter at livet oppsto har jordas mineralogi og biologi utviklet seg i gjensidighet og resultert i dagens mer enn 4000 mineraler.

Sekvensielle trinn i en planets utvikling innebærer tre primære mekanismer:
1) Gradvis separasjon og konsentrasjon av elementene fra den opprinnelig ensartede fordeling som utgjorde tåken i solsystemets initielle fase.
2) En økning i antall drivkrefter i systemet, som trykk, temperatur, og andre påvirkninger.
3) Generering av stabile forhold for levende materie.  Observasjoner av mineralogi fra utenomjordiske objekter kan dermed styrke antakelsen om biologiske påvirkning fra verdensrommet.

Enkel servering i forkant av foredraget som begynner kl. 17.15 i Egget i Studentsenteret, Parkveien 1.

Åpent for alle interesserte. Velkommen!

Studia vil selge Hazens siste bok i forkant av foredraget, og det vil bli mulighet for boksignering i etterkant av foredraget.


Er du interessert i informasjon om kommende horisontforelesninger? Send en e-post til Kristin Bakken. Eller meld deg inn i Horisontgruppen på Facebook.

Hendelsen finnes også som "event" på Facebook.