Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
MatNat fakultetets HMS-pris for 2014

Årets helse-,miljø- og sikkerhetspris (HMS-pris) gikk til Kjemisk institutt og Molekylærbiologisk institutt

Bilde av de to instituttlederne
Instituttledere Anne Marit Blokhus (Kjemisk institutt) og Rein Aasland (Molekylærbiologisk institutt)
Foto/ill.:
Kristin Bakken

Hovedinnhold

Kjemisk instituttet får prisen for sitt obligatoriske HMS-kurs for alle mastergradsstudenter, et kurs som holdes både på norsk og engelsk. 200 masterstudenter har hittil gjennomført kurset, og det tilbys også  doktorgradsstudenter, gjester og nyansatte. For de utenlandske inkluderer kurset også en førstehjelpsmodul. Etter kurset må man bestå en webbasert eksamen for å få arbeide på laboratoriene ved instituttet.

Instituttleder Anne Marit Blokhus retter en stor takk til HMS-koordinator Lisbeth Glærum og andre medarbeidere ved instituttet som har gjort dette mulig.

Molekylærbiologisk institutt får prisen for sitt arbeid med beredskapsarbeid. Arbeidet innebærer lokal tilpassing til overordnede beredskapsplaner som finnes ved UiB og ved fakultetet.

Instituttleder Rein Aasland retter en stor takk til administrasjonssjef Andrea Grimnes, HMS-koordinator Sigrid Bruvik og verneombud Lill K. Knudsen, som alle gjør en stor innsats i dette arbeidet. Videre takker han Institutt for biologi for god erfaringsdeling i arbeidet, samt HMS-koordinator Tove-Lise Størksen ved fakultetet som på en glimrende måte følger opp og er svært behjelpelig!

Prodekan Lise Øvreås berømmer Kjemisk institutt for sitt systematiske og forebyggende opplæringsarbeid knyttet til HMS og Molekylærbiologisk institutt for aktiv oppfølging av fakultetets beredskapsarbeid, som innebærer at det skal utarbeides lokale handlingsplaner og rutiner for å begrense skadeomfanget dersom det skulle oppstå uønskede hendelser. Hun presiserer at selv om det er disse to som vinner prisen i år, så utøves det veldig masse godt arbeid for å fremme et godt og trygt arbeidsmiljø ved alle instituttene ved fakultetet, og av veldig mange personer. Selv om HMS er et ledelsesansvar, så er det veldig mange personer som bidrar til oppfølging og utvikling av dette krevende området.

Begge instituttene får diplom for sitt arbeid og en pris på 50.000 kroner. Lise Øvreås sier at formålet med utdeling av et en årlig HMS-pris ved fakultetet er å a) stimulere til systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet, b) bidra til økt bevissthet på dette området og c) bidra til erfaringsutveksling samt positiv tilbakemelding til involverte fagmiljøer og enkeltpersoner.

Prisen ble delt ut i forbindelse med fakultetets årlige HMS-seminar for ledere, verneombud, HMS-koordinatorer og andre som arbeider med HMS.