Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Horisontforedrag og Darwindag i Bergen

The evolution of Human Diversity - Horisontforedrag av Marta Mirazón Lahr

Det blir stadig tydeligere at både tilblivelsen i Afrika og den videre evolusjonen av det moderne mennesket og dets diversitet er en mangesidig og kompleks historie.

tegning av menneskets evolusjon
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Om foredraget (holdes på engelsk)
Hvor kommer du fra? Hvordan var forfedrene dine? Du kan sikkert beskrive foreldre og besteforeldre - og kanskje en generasjon eller to til - men andre graver dypere. Ved å studere arkeologiske funn fra hele verden ved hjelp av molekylære DNA-teknikker, anatomi av beinrester, steinredskaper og andre gjenstander har forskere nå begynt å forstå den tidligste historien til vår art, vår opprinnelse og hvordan vi har utviklet oss siden.

Selv om Darwin forutså at homininene, menneskeapene, først så dagens lys i Afrika, så kunne han nok ikke ha gjettet på at også vår egen art, Homo sapiens, oppsto der. Nå peker tallrike bevis på at så er tilfelle, blant annet annet fossilfunn, arkeologiske utgravninger, og genetiske analyser av nåtidig og forhistorisk DNA. Opprinnelig ble menneskets opprinnelse sett på som en rask og isolert hendelse, men det blir stadig tydeligere at både tilblivelsen i Afrika og den videre evolusjonen av det moderne mennesket og dets diversitet er en mangesidig og kompleks historie.

Å nøste i denne historien er en utfordring som krever at mange fagdisipliner spiller på lag. I dette foredraget vil Marta Mirazón Lahr lede oss gjennom noen av de store spørsmålene rundt vår arts evolusjon, belyst med eksempler fra hennes pågående feltarbeid i Afrika. Hun vil vise oss hvordan biologi, atferd og miljø sammen har påvirket menneskearten og dens mangfold.

Foredragsholderen vil bli introdusert av professor Lawrence Kirkendall, Institutt for biologi, Universitetet i Bergen.


Marta Mirazón Lahr
I år 2000 grunnla Marta Mirazón Lahr sammen med Professor Robert Foley Leverhulme Centre for Human Evolutionary Studies ved Instituttet for Arkeologi & Antropologi ved Universitetet i Cambridge, Storbritannia. Her er Marta nå direktør for Duckworth-laboratoriet, en av verdens største samlinger av arkeoligiske menneskefunn. Hun leder også In Africa, et femårig prosjekt finansiert av det Europeiske Forskningsrådet (ERC) som utforsker det moderne menneskets evolusjon i Øst-Afrika over de siste 250 000 år.


Enkel servering i forkant av foredraget som begynner kl. 16.15 i Egget torsdag 12. februar kl. 16.15.

Åpent for alle interesserte. Velkommen!


Er du interessert i informasjon om kommende horisontforelesninger? Send en e-post til Kristin Bakken. Eller meld deg inn i Horisontgruppen på Facebook.

Finn hendelsen på Facebook.

Foredraget er et samarbeid mellom Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Darwindagen i Bergen.