Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Horisontforedrag av tidligere nobelprisvinner

Energi, miljø og vår bærekraftige framtid - Horisontforedrag av Yuan T. Lee

Konturene av en framtid som vil kreve omfattende samhandling for å utvikle og sette radikalt nye løsninger ut i livet er i ferd med å vokse fram.

blå klode med vindmøller og solceller
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Foredraget (holdes på engelsk)
Vi står overfor større utfordringer enn noen gang tidligere i menneskehetens historie. Dette skyldes at vi har blitt flere, at vi lever lengre og at vårt levesett påvirker natur og miljø på nye måter og i større grad enn noen gang tidligere. Konturene av en framtid som vil kreve omfattende samhandling for å utvikle og sette radikalt nye løsninger ut i livet er i ferd med å vokse fram. Det 21. århundre vil derfor bli et veiskille i vår historie. Å gjennomleve dette vil kreve helt nye måter å tenke på, og det er dette Professor Yuan T. Lee, Nobelprisvinner i kjemi i 1986, vil beskrive, drøfte og oppildne oss til å ta del i.

For flere detaljer, se det engelskspråklige kalenderoppslaget.


Forfriskninger serveres i forkant av foredraget som begynner kl. 16.15. Alle er velkomne! 

Finn hendelsen på Facebook


Yuan T. Lee, Professor Emeritus ved Berkeley University, biografi:
Professor in the Graduate School, born 1936; B.Sc. Taiwan University (1959); M.S. Tsinghua University (1961); Ph.D. Physical Chemistry, University of California, Berkeley (1965); Sloan Fellow (1969); Dreyfus Scholar (1971); Fellow of American Academy of Arts and Sciences (1975); Fellow Am. Phys. Soc. (1976); Guggenheim Fellow (1977); Member National Academy of Sciences (1979); Member Academia Sinica (1980); E.O. Lawrence Award (1981); Miller Professor, Berkeley (1981); Fairchild Distinguished Scholar (1983); Harrison Howe Award (1983); Peter Debye Award (1986); National Medal of Science (1986); Nobel Prize for Chemistry (1986); Faculty Senior Scientist, Chemical Sciences Division, Lawrence Berkeley National Laboratory.