Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Nyhet

Attraktive lektorstudenter

Våren 2015 leverte 13 lektorstudenter på MN-fakultetet masteroppgaven sin. Allerede før innleveringsfrist 1. juni hadde de aller fleste av dem skaffet seg jobb.

Hovedinnhold

Katarina Kvam er en av dem som tidlig hadde sin drømmejobb i boks. Hun ville hjem igjen til Bærum og søkte i vår lærerjobber i videregående skole i Oslo og Akershus. Hun ble innkalt til seks intervjuer, fikk to jobbtilbud og takket ja til fast jobb på Dønski videregående skole i Bærum.

På bakgrunn av sin erfaring med jobbsøking sier hun følgende:
«Jeg tror skolene tenker veldig positivt om folk som har tatt lektorprogrammet. Da vet de at du har den faglige bakgrunnen som trengs og at pedagogikken er på plass, samt at du gjennom flere år har tenkt at det er lærer du skal bli og har forberedt deg på det.»

Katarina har skrevet masteroppgave i kjemididaktikk og har matematikk og naturfag ved siden av.


En del av de ferdige lektorene gjør som Katarina og flytter hjemover og har fått lærerjobb på en videregående skole i nærområdet.

Noen blir også værende i Bergen og har fått seg lærerjobb, selv om jobbmarkedet for lektorer i Bergen er relativt tøft for tiden. De forteller at det å ha jobbet som timelærer/vikar underveis i studiet har gitt god uttelling, både med tanke på å skaffe seg erfaring og å få vist seg fram for potensielle arbeidsgivere.


En annen av de ferdige lektorene, Sesilie Tverberg, begynner i jobb på Skeisvang videregående skole i Haugesund til høsten. Hun fikk i første omgang tilbud om en 50 % stilling. Hun ga tilbakemelding om at det var litt for lite og få dager etterpå ringte de henne opp igjen og sa: «Vi har klart å sette sammen en 100 % stilling, vi vil ha deg.»
Sesilies opplevelse fra jobbsøkingen er at lektorprogrammet kanskje ikke er så godt kjent alle steder, men at folk er veldig positive når de får vite mer om det.

Sesilie har skrevet masteroppgave i biologi og har matematikk og naturfag ved siden av.


Lektorstudentene er (dessverre) attraktive også i andre jobber. En av årets studenter har valgt å vente litt med en ev. skolekarriere og begynner i Statoil.