Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Horisontforedrag

Hva skjer i løpet av noen milliarddeler av en milliarddel av et sekund? - Horisontforedrag av Anne L'Huillier

2015 er FNs internasjonale år for lys og lysbaserte teknologier. Hva kan intense lyspulser brukes til i vitenskapen, og hva vi kan lære av dette som vi ikke allerede visste fra før.

Bilde
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Om foredraget

De korteste tidsintervall som til nå kan lages og kontrolleres  er lengden av en lyspuls som varer omtrent 100 attosekunder. Foredraget forklarer hvordan slike pulser blir til når en intens laser treffer en gass. Deretter vil foredragsholder behandle spørsmålet om  hva slike lyspulser kan brukes til i vitenskapen og forklare hva vi kan lære av dette som vi ikke allerede visste fra før.

 

Lett servering i forkant av foredraget som begynner kl. 15.15 på VilVite torsdag 12. november. Alle er hjertelig velkomne!


Finn hendelsen på Facebook 


FNs internasjonale år for lys og lysbaserte teknologier

2015 er utnevnt av FN til å være "Det Internasjonale året for lys og lysbaserte teknologier."  Det har til formål å fremme global bevissthet om hvordan lysbaserte teknologier fremmer bærekraftig utvikling og inneholder løsninger på globale utfordringer innen energi, utdanning, jordbruk og helse. Attosekund laserpulser er i denne sammenheng den korteste lysglimt-teknologi som menneskene har utviklet, og de tilbyr et vell av anvendelser.


Professor Anne L’Huillier

Etter en teoretisk utdannelse fattet Anne L'Hullier interesse for eksperimentell fysikk og startet studier av vekselvirkninger mellom ekstremt sterke og korte laserpulser med atomer og molekyler i 1986. I 1995 ble hun ansatt ved Universitetet i Lund hvor hun har arbeidet frem til i dag. I hele perioden har hun sammen med sin forskningsgruppe avdekket sentrale mekanismer med materien når den blir utsatt for slike lyspulser.  Eksempler på dette er hvordan høyfrekvente overtoner til laserpulsen dannes og hvordan disse kan utnyttes til å lage ultrakorte laserpulser som igjen kan addressere de mest fundamentale spørsmål om elektrondynamikk og kvantemekaniske prosesser. Hun har motatt en rekke internasjonale priser for sitt arbeid, og hun er medlem av Det Svenske Vitenskapsakademiet og Nobelkomiteen i Fysikk. 

Hun arbeider nå ved The Division of Atomic Physics at the Faculty of Engineering (LTH), Universitetet i Lund, Sverige.