Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
HMS-prisen 2015

Teknisk ansatte ved BIO prisbelønnes for sin innsats for arbeidsmiljøet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets helse-, miljø- og sikkerhetspris går i 2015 til Institutt for biologi for instituttets innsats for å trygge arbeidsmiljøet gjennom et aktivt "Teknikerforum" som koordinerer viktig HMS-opplæring og -oppfølging.

prisvinnerne med blomst og diplom
Fornøyde prisvinnere representert ved overingeniør Solveig Thorkildsen, overingeniør Jonathan Soule og instituttleder Anders Goksøyr
Foto/ill.:
Kristin Bakken

Hovedinnhold

Institutt for biologi er tildelt fakultetets HMS-pris i 2015 for sitt arbeid med Teknikerforum, som har utviklet seg til en svært viktig arena for det systematiske HMS-arbeidet ved instituttet.

Dekan Helge K. Dahle trakk ved prisoverrekkelsen fram som begrunnelse for prisen at:

"De teknisk ansatte ved Institutt for biologi er sentrale medarbeidere i HMS-opplæring og i bygging av en god HMS-kultur ved instituttet. Ved å organisere og samle disse kreftene til en gruppe, Teknikerforum, som også er representert i instituttets ledergruppe, har instituttet skapt en arena for HMS-informasjon og opplæring, erfaringsutveksling og god oppfølging av HMS-avvik.

Denne måten å arbeide med HMS har god overføringsverdi til andre institutter, og vil også kunne overføres til andre arbeidsfelt."

I forbindelse med overrekkelse av HMS-pris med diplom, blomst og 50.000 kroner på fakultetets HMS-seminar 19. november, takket instituttleder Anders Goksøyr fakultetet for prisen og rettet en spesiell takk til alle de teknisk ansatte i Teknikerforum og den viktige jobben de gjør, og andre medarbeidere som bidrar til godt HMS-arbeid ved instituttet.

I forbindelse med prisoverrekkelsen gav overingeniørene Solveig Thorkildsen og Jonathan Soule en presentasjon av HMS-relaterte saker som Teknikerforum  jobber med.