Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Strategi

Strategiplan 2016-2022

Fakultetsstyret vedtok 10. desember 2015 ny strategisk plan for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Planen gjelder for perioden 2016-2022.

Forside

Hovedinnhold