Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Strategi 2020-2022

Kunnskap som former samfunnet. Natur - teknologi - bærekraft

5. februar 2020 vedtok Fakultetsstyret strategi for fakultetet som skal gjelde for perioden 2020-2022, en revisjon av vedtatt strategi for perioden 2016-2022.

ordsky av hyppig forekommende ord i strategiplanen
ILLUSTRASJON: Ordsky av hyppig forekommende ord i strategiplanen