Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Strategi 2020-2022

Kunnskap som former samfunnet. Natur-teknologi-bærekraft

Dette er de viktigste strategiske sakene ved fakultetet.

Hovedinnhold

 • Arealutvikling av campus på Nygårdshøyden sør
 • Rekruttere studenter
 • Sikre at studentene gjennomfører studiene
 • Skape økonomisk handlingsrom
 • Øke andelen ekstern finansiering
 • Økt samarbeid med næringsliv innen forskning og innovasjon
 • God rekruttering av fast vitenskapelig ansatte
 • Klima og energiomstilling
 • Sivilingeniør-programmene
 • Sikre kjønnsbalanse
 • IT-sikkerhet og kunnskapsspionasje

Revidert strategi 2020-2022

5. februar 2020 vedtok Fakultetsstyret strategi for fakultetet som skal gjelde for perioden 2020-2022: