Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Nyhet

Det matematisk-naurvitenskapelige fakultet er miljøfyrtårn

Opphavsrett:  www.miljofyrtarn.no

Hovedinnhold

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet sertifisert som miljøfyrtårn. Dette inkluderer instituttene, sentrene og fakultetsadministrasjonen. Sertifiseringen er et ledd i at Universitetet i Bergen, som det første av de store universitetene i Norge, nå er blitt miljøfyrtårn.

For å sertifiseres, må UiB oppfylle en rekke krav innen avfall, innkjøp, arbeidsmiljø, transport og energi. Eksempler på tiltak er å stille strengere miljøkrav ved innkjøp, legge til rette for sykling til jobb, installere automatisk lysstyring i bygninger og kjøpe inn e-biler ved utskifting av bilparken.

For den enkelte ansatte og studentene er det de små handlingene som gjør UiB mer miljøvennlig, som å slå av lyset og datamaskinen når man går fra kontoret, skriver ut mindre papir, kildesorterer og reiser mer miljøvennlig til jobb og møter.

Miljøfyrtårnarbeidet er en kontinuerlig prosess!