Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Møte 17. mars 2016

Hovedinnhold

Saksliste til studiestyremøte

Onsdag 16. mars 2016

I    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE                             
II   Protokoll fra møte 28. oktober 2015


Sak 16/1
SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST 2016. PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM
Vedtakssak (Saksnr. 2015/9880)

VEDLEGG:


SAK 16/2
PROGRAMEVALUERINGER OG OPPDATERING AV PLANEN
Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420)

VEDLEGG:


SAK 16/3
ENDRINGER I FAKULTETETS UTFYLLENDE REGLER FOR GRADSSTUDIER
Vedtakssak (Saksnr. 2010/3834)


SAK 16/4
RETNINGSLINJER FOR UTSATT INNLEVERING AV MASTEROPPGAVER VED KJEMISK INSTITUTT
Vedtakssak (Saksnr. 2010/3834)

VEDLEGG: Retningslinjer vedtatt i programstyret på Kjemisk institutt


SAK 16/5 EVENTUELT

 

ORIENTERINGSSAKER

 1. Masteropptak vår 2016
 2. Ny undervisningsleder for BIO
 3. Utlysning av nye Sentre for fremragende utdanning
 4. bioCEED - Årsrapport 2015
 5. Studiebarometer 2015 - resultater UiB
 6. NOKUTs kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser:
  a. Evaluering av læringsutbyttebeskrivelser innen biologi (oktober 2015)
  b. Evaluering av læringsutbyttebeskrivelser innenfor datafag (november 2015)
  c. Sluttrapport (november 2015)
 7. Forslag fra programstyret i geovitenskap om å endre reglementet for tidlig eksamen
 8. Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring (KD, NOKUT). Muntlig orientering
 9. Rapporteringstall. Muntlig orientering
 10. Sivilingeniørtittel. Muntlig orientering.
 11. Nye opptakskrav til realfagsstudier. Muntlig orientering.
 12. Utdanningspunkter i fakultetets nye strategi, og planer for oppfølging. Muntlig orientering.
 13. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering


Harald Walderhaug
leder

Eli N. Høie
sekretær

MN/INSO
Bergen, 14.3.16