Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Møte 6. april 2016

Hovedinnhold

Saksliste til studiestyremøte

Onsdag 6. april 2016

I    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE                              

II   Protokoll fra møte 17. mars 2016


Sak 16/6
UTDANNINGSMELDING 2015 - PLANER 2016
Vedtakssak (Saksnr. 2015/13355, 2016/1000)

VEDLEGG


SAK 16/7
ANTALL STUDIEPLASSER PÅ MASTERPROGRAM
Diskusjonssak (Saksnr. 2016/3448)

VEDLEGG


SAK 16/8
EVENTUELT

 

ORIENTERINGSSAKER

  1. Karakterundersøkelser for bachelor og master i realfag 2015: Hovedrapport, delrapport for Bachelor i realfag, delrapport for Master i realfag
  2. Nytt partnerskapsprogram for samarbeid med universiteter i utviklingsland som erstatning for KVOTE-programmet. Muntlig
  3. Utveksling og –avtaler. Rydding og innstramming. Muntlig
  4. Overskridelse av sensurfrist. Muntlig
  5. FORNY StudENT - Gründerstipend fra Forskningsrådet til masterstudenter 
  6. "Excellent Teaching Practitioner"-ordning ved MatNat. Muntlig


Harald Walderhaug
leder

Eli N. Høie                                          MN/INSO
sekretær                                            Bergen, 30.3.16