Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

 

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE I FAKULTETSSTYRET
ONSDAG 25. MAI 2016

kl. 12.30 i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.
 

SAKSLISTE

I

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

II

PROTOKOLL FRA MØTET 28. APRIL 2016

  1.  

INSTITUTTLEDER VED INSTITUTT FOR BIOLOGI - TILSETTING
Saksnr.: 2016/642
Unntatt offentlighet
 

 

EVENTUELT

 

 

20. mai 2016/TOS

Helge K. Dahle
dekan

 

 

Elisabeth M. Lysebo
fakultetsdirektør