Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Møte 8. juni 2016

Hovedinnhold

Saksliste til studiestyremøte

Onsdag 8. juni 2016 kl. 1015-1200

I    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE                             
II   Protokoll fra møte 6. april 2016

 

Sak 16/9
HØRINGSSAK: ENDRING AV FAKULTETETS REGLER FOR TIDLIG EKSAMEN
Vedtakssak (Saksnr. 10/3834)

VEDLEGG:

 

SAK 16/10
PROGRAMEVALUERINGER FRA BACHELOR I GEOVITENSKAP, MASTER I ENERGI OG FELLES MASTER I PROGRAMUTVIKLING
Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420)

VEDLEGG:

 

SAK 16/11
"EXCELLENT TEACHING PRACTITIONER" - MERITTERINGSORDNING VED MAT.NAT.FAKULTETET
Vedtakssak

VEDLEGG: Notat - Etablering av meritteringsordning ved MN-fakultetet

 

SAK 16/12  EVENTUELT

 

ORIENTERINGSSAKER

  1. Invitasjon til å delta på bioCEEDs kollegiale lærerkurs 2016/2017: Collegial Teaching and Learning - in STEM Education (Course information)
  2. Masteropptak høsten 2016: Søkertall per program (lokalt opptak), Internasjonalt gradsopptak (INTGRAD)
  3. Masterseremoni - program
  4. Nye sivilingeniørprogram - løypemelding. Muntlig orientering
  5. Samordna Opptak høsten 2016. Muntlig orientering om prosessen
  6. FORNY StudENT - Gründerstipend fra Forskningsrådet til masterstudenter - Noe nytt? Fristen var 18. mai
  7. Høring til stortingsmelding "Kvalitet i høyere utdanning"
  8. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering
  9. Status for litteraturlister

 

Harald Walderhaug
leder

Eli N. Høie
Sekretær

MN/INSO
Bergen, 2.6.16