Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Protokoll fra møtet 25.05.2016

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET


PROTOKOLL FRA MØTET I FAKULTETSSTYRET
ONSDAG 25. MAI 2016

kl. 12.30 i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.
 

Til stede:

Helge K. Dahle (dekan)

 

Gruppe A:

Vigdis Vandvik, Jarl Berntsen, Tanja Barth

 

Forfall:

Inga Berre (gruppe A), Ellen Birgitte Folgerø, (gruppe D)

 

Gruppe B:

Camilla Løhre

 

Gruppe C:

Kristin Kalvik, Terje Restad

 

Gruppe D:

Simen Hjellvik Askeland, Kjell Roymond Olsen

 

Dessuten møtte:

Anne Marit Blokhus (prodekan), Harald Walderhaug (prodekan).
 

 

Fra adm.:

Elisabeth Müller Lysebo, Kristin Bakken, Gunnar Larsen, Bjørn Arild Petersen

 

 

I

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

II

PROTOKOLL FRA MØTET 28. APRIL 2016

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

  1.  

INSTITUTTLEDER VED INSTITUTT FOR BIOLOGI - TILSETTING
Saksnr.: 2016/642
Unntatt offentlighet

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok enstemmig, i samsvar med innstillingsutvalgets innstilling, å rangere følgende søkere i denne rekkefølge:

  1. Ørjan Totland
  2. Gabriella Bianchi

og tilsatte Ørjan Totland som instituttleder ved Institutt for biologi. Tilsettingen er for en åremålsperiode for fire år med virkning fra den dato som avtales.
 

 

EVENTUELT

25. mai 2016/TOS

Helge K. Dahle
dekan

 

 

 

Elisabeth Müller Lysebo
fakultetsdirektør