Hjem
Jobbmuligheter for realister

Stipendiat hos universitetet i Bergen

Anders Husebø startet med en bachelor i matematikk og fullførte sin master i matematikk i 2014. I dag er han stipendiat hos Universitetet i Bergen og studerer klassisk algebraisk topologi.

Hovedinnhold

Stipendiat er første steget på vei til å bli professor, men er også generelt en god ekstra utdanning man kan ta hvis man er interessert i en jobb hvor det er behov for stor faglig tyngde.

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?
Som stipendiat så jobber jeg hovedsaklig med å forske og skrive en doktorgradavhandling. Siden jeg er ansatt som universitetsstipendiat underviser jeg også i forelesning, seminar og grupper, samt retter jeg eksamen, sitter i styrer og driver med andre administrative oppgaver etter behov fra instituttet som 25% av min arbeidstid. Forskningsdelen går ut på å lese artikler og bøker, samtaler med veileder, utregninger med penn og papir, og masse masse tenking.

Hadde du en idé om hvilken jobb du ønsket når du var ferdig utdannet? Hvis ja, hvilken og ble det slik du forestilte deg?
Jeg tenkte tidlig etter å ha prøvd ut individuell prosjektarbeid, spennende fag og undervisning på seminar under bachelor, at det virket spennende å bli professor. Stipendiat er første steget på vei til å bli professor, men er også generelt en god ekstra utdanning man kan ta hvis man er interessert i en jobb hvor det er behov for stor faglig tyngde.

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?
Det beste med jobben min er uten tvil friheten jeg har. Frihet til å studere ting som interesserer meg og distribuere arbeidstiden min som jeg selv ønsker. Jeg får også muligheter til å reise, møte og prate med andre studenter, og professorer med lignende interesser. Mest utfordrende er tidvis følelsen av å være alene og presset på å prestere. Man tilbringer mye tid alene på kontoret og med å jobbe på saker som nesten ingen andre forstår, men jeg har heldigvis mange venner på universitetet som jeg kan møte til lunsj for å ha gode samtaler. Det kan også være et stort press for å prestere når hele doktorgraden står og faller på en eneste oppgave man leverer på slutten. Blir innimellom noen lange dager når forskjellige tidsfrister nærmer seg.

Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben?
Siden doktorgrad er nesten en direkte videreføring av en mastergrad så vil jeg si at utdannelsen er veldig viktig i jobben min. Jeg bruker ting jeg har lært fra et stort spekter av fag jeg har tatt gjennom utdanningen jevnlig i forskningen min.

Hva tenker du på som det beste ved studietiden ved UiB?
Alle folkene jeg har møtt og alle de spennende arrangementer og verv jeg har vært med på. Det er stor mulighet til å teste ut mange forskjellige fag og studentorganisasjoner. Jeg har også vært involvert i studentdemokratiet på mange forskjellige nivåer og på tvers av flere fakulteter. I tillegg har jeg vært med på å utvikle flere arbeidsplaner, prosesser, arrangementer og fremtidige planer for fakultetet og universitetet. Alt dette mens jeg har fordypet meg dypt i ren matematikk og datavitenskap.

Er det noe du skulle ønske at noen hadde fortalt deg da du var ny student? / Har du noen tips?
Engasjer deg tidlig og så mye som mulig. Det er den beste måten å tilbringe studietiden! Prøv også ut å ta mer enn 3 fag per semester, men ikke vær redd for å droppe ut av et fag hvis det blir for mye. Finn en studieteknikk som fungerer for deg; noen lærer bedre av å lese selv, gjøre oppgaver og spørre spørsmål, enn å følge med på forelesning. Men mest av alt, ha det gøy og nyt denne unikt spennende tiden!